BAŞKONSOLOSLUK VE BATGİAD REJİM MADDELERİNİ DUYURDU

0
91

Gürcistan Başkonsolosluğu Gürcistan Hükümeti tarafından kabul edilen karantina rejiminin maddelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkonsolosluk tarafından yapılan paylaşımın ardından BATGİAD Batum (Türk ve Gürcü İşadamları Derneği de rejim maddelerini üyelerine duyurdu.

Kamuoyuyla paylaşılan rejim maddeleri ise Gürcistan Hükümetinin 23 Mart 2020 tarihli ve 181 sayılı Kararnamesi, Gürcistan Cumhurbaşkanının Gürcistan’daki Olağanüstü Hale ilişkin 1 sayılı Bildirisinin uygulanması yönünde hükümler içermektedir.

Bu hükümlere göre;

– Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenecek istisnai durumlar hariç, hava, kara ve deniz yoluyla uluslararası seyahatler durdurulmuştur (Şehir ve belediyelerin idare merkezi sınırları içinde M2 kategorisindeki minibüslerin faaliyetleri de durdurulmuştur)

– Eğitim süreci, 21 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

– Konser, tiyatro, sergi, konferans, yarışma, maç, eğitim gibi tüm kültürel ve sportif faaliyetler durdurulmuştur.

– Kamusal alanlarda 10’dan fazla kişinin biraraya gelmesi yasaktır. Düğün, toplu yemek gibi sosyal faaliyetler de yasaklanmıştır. (Tıbbi müessese ve kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, altyapı çalışmaları istisnaya tabidir)

– Faaliyet göstermeyi sürdüren kuruluşların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe kurallarını uygulaması gerekmektedir.

– Marketler, kamu işletmeleri (internet, elektrik, su vs.), eczaneler, gazete büfeleri hariç tüm ekonomik faaliyetler durdurulmuştur.

– Restoran, gıda zinciri, kantin gibi işletmelerin faaliyetleri paket servis ile sınırlandırılmıştır.

– Kulüp, sinema, spor salonu, spa merkezi gibi işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur.

– Gürcistan Hükümeti gerekli hallerde, mülkiyet hakkını kısıtlama ve gerçek ve tüzel kişilere ait mülk ve gereçleri karantina, izolasyon ve tıbbi amaçlarla kullanma yetkisine sahiptir.

– Faaliyet göstermeyi sürdüren kuruluşlar; gıdanın saklanması, personelin talimatlandırılması ve personele koruyucu malzeme sağlanması, zemin ve ekipman dezenfektasyonu konularında sıhhi ve hijyen kurallarına uymak zorundadır. Paket servis hizmeti veren firmalar da ilgili protokolü uygulamakla yükümlüdür.

– Halihazırda yürürlükte bulunan ulusal mevzuata karşın, Gürcistan Adalet Bakanlığı Cezaevlerinin, Noterler Odasının ve Ulusal Arşivlerin faaliyetlerini farklı şekilde düzenlemekle yetkilidir.

– Ulusal İcra Bürosu’nun bazı faaliyetleri Olağanüstü Hal süresince ertelenmiştir.

– İhtiyaç halinde, elektronik belge yönetimi, idari işlemler, kamu bilgisi hükümleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değiştirilebilir.

– Kanun uygulama makamları, OHAL sırasında uygulanmakta olan rejime uyulmasını teminen Gürcistan kanunlarında öngörülen zorlayıcı tedbirlere başvurabilirler.

– Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Bakanlığı, COVID-19’un yayılmasının önlenmesini teminen alınan tedbirler hakkında işgal altındaki bölgelerde ve etnik azınlıkların çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde halkın bilgilendirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Gürcistan Hükümetinin, Bolnisi ve Marneuli Belediyelerinde özel karantina hükümleri uygulanmasına ilişkin 23 Mart 2020 tarihli ve 180 sayılı Kararnamesi:

– Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki sözkonusu iki Belediyenin karantina rejimi aşağıda kayıtlı unsurları içermektedir:

– Belediyelere kayıtlı vatandaşlar hariç giriş-çıkışlara kısıtlama getirilmiştir.

– Tıbbi yardım, gıda veya ilaç ihtiyacının giderilmesi gibi amaçlar haricinde bölge içinde hareket edilmesi yasaklanmıştır.

– Toplu taşıma yasaklanmıştır.

 

– Temel hizmetleri veren firmalar (sağlık merkezleri, marketler ve eczaneler) ile Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek kamu hizmetleri hariç tüm ekonomik faaliyetler askıya alınmıştır.

– Medikal, karantina ve izolasyon sebebiyle mülkiyet hakları kısıtlanabilir.

– İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, sağlık çalışanlarının belediyeler içinde veya belediyeler arasındaki ulaşımını sağlamakla yükümlüdür.

– İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Finans Bakanlığı, Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı, Devlet Güvenlik Servisi, yerel yönetimler (ihtiyaç halinde Savunma Bakanlığının yardımıyla) işbu Kararnamenin tüm hükümlerinin uygulanmasından sorumludurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here